briežu audzētava dambriežu muflonu stalbriežu rančo briežu audzētava dambriežu muflonu stalbriežu rančo briežu audzētava dambriežu muflonu stalbriežu rančo briežu audzētava dambriežu muflonu stalbriežu rančo briežu audzētava dambriežu muflonu stalbriežu rančo briežu audzētava dambriežu muflonu stalbriežu rančo briežu audzētava dambriežu muflonu stalbriežu rančo briežu audzētava dambriežu muflonu stalbriežu rančo

briežu audzētava dambriežu muflonu stalbriežu rančo DAŽI VĀRDI PAR STALTBRIEŽU AUDZĒŠANU

Vaislas dzīvnieku audzēšana prasa ieguldīt daudz vairāk zināšanu, līdzekļu un darba nekā gaļai vai trofejām paredzēto dzīvnieku audzēšana. Tā tiek izvērsta aptuveni 300 ha lielā platībā, ko sastāda auglīgas pļavas un ganības, no tām 150 ha ir iežogoti un sadalīti vairākos desmitos ganību voljēros, kas ir aprīkoti ar laizāmajām minerālu briketēm un automātiskajām dzirdinātavām, kurās ir nodrošināta tīra ūdens padeve. Pārējās lauksaimniecības platības tiek izmantotas siena un skābbarības - ekoloģiskās lopbarības ražošanai, kas paredzēta rudens-ziemas periodam. Atsevišķas dzīvnieku grupas tiek turētas nodalītos voljēros, atbilstoši dzīvnieku vecumam.

Audzētavā tiek veidots dzīvnieku reģistrs. Visām mātītēm ir atzīmēts ģenētiskais DNA kods, lai būtu iespējama to identifikācija. Pēcnācēju ģenētiskais kods ļauj noteikt, kas ir to māte. Tādā lūk veidā tiek selekcionēts to māšu ganāmpulks, kuras laiž pasaulē arvien labākus pēcnācējus, kurām ir jāpaplašina tas genofonds, kurš ļaus iegūt ideālus briežragus. No 500 vaislas buļļiem, kuri ir mūsu saimniecībā, mātīšu aplekšanai tiek izraudzīti 15 labākie.

Parasti viens bullis rūpējās par 40 govīm vienā voljērā. Pateicoties tam izdodas izvairīties no tēviņu savstarpējās konkurences.

Atnešanās laikā govīm ir jātiek galā pašām. Dzīvnieki tiek pakļauti dabiskajai izlasei, kas labvēlīgi ietekmē audzētavas attīstību.

briežu audzētava dambriežu muflonu stalbriežu rančo briežu audzētava dambriežu muflonu stalbriežu rančo briežu audzētava dambriežu muflonu stalbriežu rančo

MUFLONU AUDZĒTAVA

Jau 4 gadus mūsu saimniecībā var sastapt muflonus, kuri tika ievesti no audzētavas Čehijā, kurā tika izaudzēts labākais auns pasaulē. Viņa ragi saskaņā ar CIC klasifikāciju tika novērtēti ar 252,5 punktiem.

briežu audzētava dambriežu muflonu stalbriežu rančo briežu audzētava dambriežu muflonu stalbriežu rančo

Uz šo dzīvnieku bāzes tiek veikta augstākās kvalitātes audzējamo muflonu kultivēšana. Muflonus labprāt iegādājās arī dambriežu un briežu audzētāji.

briežu audzētava dambriežu muflonu stalbriežu rančo